Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 HLISNIKOVSKÝ - rodokmen

Počátek mého bádání na rodokmenu rodiny HLISNIKOVSKÝCH začíná koncem 90tých let minulého století. Příjmení mé, mých rodičů a prarodičů mě vedlo k pokusům nalézt alespoň některé své historické předky. Moji prarodiče, ke kterým jsem jezdil v dětství na prázdniny, bydleli ve Vyšních Lhotách (viz fotografie jejich chalupy na titulní straně nahoře) pod památným místem zvaným Prašivá, v jejímž okolí je vlastně prvopočátek Hlisnikovských na moravsko-slezském území.

Některé rodinné prameny říkají, že rod Hlisnikovských pochází z okolí Lvova na Ukrajině (tenkrát Polsko-Litevská říše), odkud Hlisnikovští museli uprchnout před nájezdy Tatarů, ale také, že rod pochází z polského rodu chudých šlechticů nebo “pseudo” šlechticů (koupený titul).Varianty se nevylučují, mohly nastat následně..

Nicméně první Hlisnikovský - Jura se narodil na Moravském území ve Vyšních Lhotách cca v roce 1640.

Od roku 2005 zpracováváme rodokmen Hlisnikovských společně se svou vzdálenou tetou Marií Hlisnikovskou (svobodná, 69 let, Bukovice, část Vyšních Lhot) . Marie shání lokální informace, dokumenty a dochovalé fotografie. Já surfuji po internetových vyhledávačích a rodokmenových webech po světě i doma, komunikuji, překládám dokumenty a e-maily z/do ciziny, dělám všechnu „grafiku“ a stránky. Oba si informace efektivně vyměňujeme. Zatím máme základní linii 11ti generací zaměřenou na naše rodiny. Rodokmen v současnosti obsahuje více než 600 osob rodu Hlisnikovských. 

Velkým úspěchem je, že se mi v únoru 2010 ozvali přes tyto stránky potomci Augusta Hlisnikovského (emigrace do USA 1913). Doposud žijí ve státě Indiana , nicméně se kvůli těžkostem s příjmením přejmenovali již ve 40. letech 20. století na anglicky přijatelnější, a podobně znějící příjmení LESLIE !!

V současné době pátrám po předcích v Argentině (Josef, emigrace 1909), na Ukrajině (historické místo původu?) a v Rusku viz dokument Glisnikov-Глисниковъ.

ing.Jiří Hlisnikovský

Březinova 519, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

250 02 Česká republika

mobil  605 338 922

e-mail: jihli@post.cz

www.gastroturistika.estranky.cz

www.kemer.estranky.cz

www.staraboleslav.estranky.cz (v přípravě)

 ENGLISH

 HLISNIKOVSKY – Family Tree

I began HLISNIKOVSKY family tree’s research at the end of 90s‘.

My ancestors’ unusual last name Hlisnikovsky brought me to the attempts to find at least some of my historical ancestors.

My great-parents have lived in Vysni Lhoty village near Frydek-Mistek in Moravia-Silesian part of the Czech   Republic just under memorable place Prasiva.

Vysni Lhoty and its close surroundings are actually Hlisnikovsky’s family beginning/origin in Czech Republic . There are still 18 Hlisnikovskys living in 5 families nowadays.

I have spent many of my summer holidays in 50’ and 60’ there, “touching" their everyday hard mountain life (see above labeled the photo of their farm house).

Some of wide family sources say that family Hlisnikovsky comes from Lviv area in Ukraine (Polish-Lithuanian Empire at that time). As a rich squirearchy (hyper farmers) they decided to leave due to Tatars’ attacks at the beginning of 17th century. Some other sources say that Hlisnikovsky comes from family of Polish pseudo-noblemen (bought title) or also poor Polish noblemen.

The variants do not exclude each other, they can happen subsequently….!?

Nevertheless, first Hlisnikovsky – Jura Hlisnikovsky was born in Vysni Lhoty in about 1640.

Since 2005 I collaborate and process family tree with my distant-aunt Marie Hlisnikovska (66y, single, Vysni Lhoty – Bukovice, CZ). Marie seeks and research local information, documents as well as photos. Myself, I do permanent internet research, parish registers research, contacts and communication with living Hlisnikovskys’ families out of region of origin incl. abroad, documents translation, graphics and family tree website. Both of us effectively exchange and share the information.

 In general, latest version of family tree contains 11 generations’ levels and more than 600 Hlisnikovsky persons.

Great success happened in February 2010 while descendants of August Hlisnikovsky (emigration to USA in 1913) contacted me via this website. They still live in Indiana US, but the whole family changed last name due to pronunciation troubles to Leslie in 1943’!

Currently I do an internet research of Hlisnikovsky existence in Argentina (Josef, emigration in 1909), in Ukraine (place of origin) and also in Russia (see article Glisnikov = Глисниковъ).

Jiri Hlisnikovsky

Brezinova 519, Brandys nad Labem

25001 Czech   Republic

e-mail: jihli@post.cz

phone: +420 605 338 922

www.gastroturistika.estranky.cz

 www.kemer.estranky.cz

 www.staraboleslav.estranky.cz (in construction)